SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

FULL TRỌN BỘ GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE MỌI CẤP ??