SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Bộ đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên môn Toán